Användning av cookies

OY MOCCAMASTER NORDIC AB – DATASKYDDSPRAXIS

Denna dataskyddsrutin beskriver hur Moccamaster Nordic AB, Organisations nr. 556813-8001 behandlar personuppgifter på denna webbplats.

1. Vilken personuppgifter samlas in på vår webbplats?

Vi använder cookies för att samla in följande uppgifter om användarna av vår webbplats (”användare”):

- IP-adress

- Information om den använda webbläsaren

- Information om operativsystemet på den använda datorn

- Information om det valda landet på webbplatsen

- Information om de tidigare besöken på webbsidan

- Information om webbplatsens flikar som användaren har besökt

- Nätverksadressen, domännamnet och servern varifrån användaren har flyttat till webbplatsen

Vi använder inte uppgifter som samlats in genom cookies för att identifiera en enskild användare.

2. Varför behandlar vi personuppgifterna som samlats in på webbplatsen?

Vi behandlar personuppgifter som samlats in på webbplatsen för följande ändamål:

- För att visa innehållet på webbplatsen för användaren på lämpligaste sätt genom beakta användarens enhet

- För att övervaka, kontrollera och analysera användningen av webbplatsen och för att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen på webbplatsen

- För att tillhandahålla riktad digital marknadsföring och reklam till användarna av vår webbplats

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter är att tillgodose Moccamasters berättigade intresse.

3. Hur länge lagrar vi personuppgifterna?

Uppgifter som samlas in avseende användningen av webbplatsen lagras endast så länge som uppgifterna är nödvändiga för ändamålen som anges i avsnitt 2, därefter raderas uppgifterna på lämpligt sätt.

4. Cookies och andra spårningsverktyg

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en textfil, som skickas från webbplatsen och lagras lokalt i användarens webbläsare när användaren besöker webbplatsen. När användaren besöker samma webbplats igen, kan data som lagrats i cookien hämtas och webbplatsen kan använda data från användarens tidigare aktivitet.

Vi använder cookies för att underlätta analysen av användarna av moccamaster.com-webbplatsen och för att skapa en bättre användarupplevelse för användarna.

Genom att besöka moccamaster.com, godkänner användaren att vi samlar in uppgifter som rör besöket på vår webbplats genom att använda cookies

Google Analytics

Vi använder Google Analytics på denna webbplats. Google Analytics är ett webanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (”Google”). För att analysera användningen av webbplatsen, lämnar Google Analytics cookies på datorn. Informationen som registreras i cookies (såsom IP-adress) skickas vidare till Google och lagras i Googles servrar i USA när användaren använder webbplatsen. Genom användningen av uppgifterna, kan Google analysera användningen av webbplatsen, sammanställa användarrapporter till Moccamaster och erbjuda andra tjänster i anslutning till aktiviteterna på webbplatsen och Internetanvändning. Ytterligare information om hur Google Analytics samlar in och behandlar uppgifter kan finnas på Google Analytics integritetspolicy på

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=se.

Facebook Anpassade Målgrupper

Webbplatsen använder även verktyget Anpassade Målgrupper för Webbplatser (Eng. Website Custom Audiences) från Facebook media. När användaren besöker vår webbplats upprättas en direktanslutning mellan användarens webbläsare och Facebooks server genom en remarketingkod. Genom koden mottar Facebook information om att användaren har besökt vår webbplats från användarens IP-adress. Facebook kan komma att koppla användarens besök på vår webbplats till användarens Facebookkonto. Vi kan använda uppgifter som mottas på detta sätt till marknadsföring via Facebook-annonser, men vi har inte tillgång till uppgifter avseende beteendet hos en enskild användare.

Ytterligare information om hur Facebook samlar in och behandlar uppgifter finns i Facebooks integritetspolicy på www.facebook.com/privacy/explanation.

Övrig Remarketing – verktyg

Dessa tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter som samlats in genom att använda cookies från webbplatsen på begäran av Moccamaster och på Moccamasters vägnar och i enlighet med instruktioner från Moccamaster. Tjänstetillhandahållaren får inte behandla personuppgifter för egna ändamål.

Moccamaster garanterar genom avtal att tjänsteleverantören behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till sociala mediekonton utöver Moccamasters webbplats, såsom Facebook, YouTube, Flickr, Instagram, Pinterest, Vimeo och Snapchat.

Moccamaster ansvarar inte för rutinerna i integritetspolicyn eller innehållet på dessa externa webbplatser.  Vi rekommenderar separat granskning av respektive webbplats villkor avseende personuppgiftshantering.


Blockning och radering av cookies

Användaren av webbplatsen kan blockera cookie genom att ändra inställningarna i hans/hennes webbläsare. Notera dock att blockning av cookies kan påverka funktionaliteten på vår webbplats. Du kan förbjuda Google Analytics och Facebook Anapassade Målgrupper-spårning i enlighet med instruktioner som lämnas på Googles respektive Facebooks egna webbplatser.

Användaren av webbplatsen kan även radera cookies genom webbläsarens inställningar. Genom att regelbundet radera cookies, kan användaren ändra identifieringen varpå användarprofilen är utformad. Det är inte möjligt att förhindra insamlingen av uppgifter i sin helhet genom att radera cookies. Ändamålet med raderingen är främst att radera profilen som är baserad på användarens tidigare beteendeuppgifter.

5. Personuppgifter insamlade i anslutning till Moccamasters andra tjänster

Utöver uppgifterna som samlas in på webbplatsen, samlar vi in personuppgifter även till kunddatafilen, 10-årsgarantidatafilen och direktmarknadsföringsdatafilen i anslutning till andra tjänster som vi tillhandahåller. Ytterligare information avseende behandlingen av personuppgifter i anslutning till dessa datafilen finns genom länkarna nedan:

10-årsgarantidatafil

Direktmarknadsföringsdatafil

6. Kontakt

Vi besvarar gärna frågor avseende dessa dataskyddsrutiner per e-mail på info.se@moccamaster.com