Garantivillkor

Garantin är giltig i fem (5) år från och med inköpsdatumet. Registererad Moccamaster har 10 års garanti. 

Det gäller endast bryggare i privata hushåll og du måste behålla det ursprungliga kvittot som inköpsbevis.

Garantin täcker defekter och felaktiga delar orsakade av fel i material eller tillverkning.

Garantin är begränsad till 1 år om produkten används i kommersiellt syfte. Undantag från garantin anges nedan.

Vad garantin inte täcker:

- Normalt slitage, repor och bucklor och skada orsakad av att produkten tappats, stötar och liknande.

- Att produkten används för annat syfte än att brygga kaffe.

- Misskötsel, försumlighet, underlåtelse att avkalka och underlåtelse att följa våra underhållsanvisningar från användarens sida.

- Skada orsakad av felaktig lagring, att produkten kopplats till felaktig spänning, skada orsakad av kemiska ämnen samt rost.

- Vattenskada, frostskada och annan onormal miljöpåverkan.

- Skada som orsakats av rengöringsmedel eller avkalkningsmedel som inte rekommenderats av Moccamaster.

- Löstagbara delar t.ex. spridararmen, filterhållaren och den manuella droppstoppfunktionen samt kannan.

- Reparationer och/eller modifikationer som utförts av obehörig servicepersonal eller om andra delar än Moccamasters egna delar har använts. Om en auktoriserad servicetekniker inte kan finna några fel på produkten kommer garantin inte att täcka några relaterade kostnader. All transport görs av eller på begäran från kunden förutom transporten från Moccamaster till kunden.

Service och reparation: Kontakta din lokala återförsäljare för service eller reparation.

Importör: Moccamaster Nordic AB | Hyllie Stationstorg 2 SE-21532 Malmö | Org.nr 556813-8001