Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som vi på Moccamasters kundservice får. Hittar du inte ditt svar här, får du gärna kontakta oss här

Vi har kaffebryggare för privata hushåll, kontor och cateringföretag. Vi har kaffebryggare som brygger från 1 kopp/0,33 liter till 3 liter. De vanligaste kaffebryggarna för privat bruk brygger kaffet i en glaskanna på 1,25 liter. Alla bryggare är godkända av ECBC, brygger en full kanna på 6 minuter och har 10 års garanti om du registrerar den. Det som skiljer de olika modellerna från varandra är följande funktioner:
- Manuellt droppstopp eller automatiskt droppstopp
- Lampa som indikerar att kaffebryggaren behöver avkalkas
- Separat funktion för bryggning av halv kanna (finns endast på Optio) 

Nej, alla våra kaffebryggare håller samma höga kvalitet och är godkända i enlighet med European Coffee Brewing Centres (ECBC) stränga normer som du kan läsa mer om här.

På startsidan finns det en länk till registrering, alternativt kan du klicka här för att gå till den aktuella sidan.

Garantin täcker själva kaffebryggaren, medan lösa delar som filterhållare, lock och glaskanna räknas som förbrukningsvaror och täcks därför inte av garanti.

Du bör använda rengöringsmedel varannan vecka om du använder din Moccamaster dagligen. Om vattnet är extra hårt där du bor, bör du dessutom använda avkalkningsmedel varannan månad. Du hittar rengöringsmedel och avkalkningsmedel i vår webbutik.

Nej! Vi rekommenderar avkalkning efter 100 bryggningar.

Prova följande: Använd bara vita kaffefilter, kaffe av hög kvalitet och rätt malningsgrad. Moccamaster rekommenderar 60 g kaffe till 1 liter vatten (75 g till 1,25 liter vatten).

Den visar en hel cirkel och en trekvarts cirkel. Denna ska bara sättas i trekvartsläget när det är mindre än 5 dl kvar i glaskannan. Värmeplattan ger lägre effekt i detta läge.

Nyare modeller av Moccamaster har en automatisk avstängningsfunktion. Denna stänger av kaffebryggaren automatiskt efter 40 minuter. Detta är en lagstadgad funktion införd av EU från och med Januari 2015 för att ta hänsyn till miljön.

Nybryggt kaffe ska hålla en temperatur på 80–85 grader, vid bryggning av 10 koppar.

Glaskannor och annat tillbehör hittar du i vår webbutik.

Nej, fästet på kaffebryggaren är anpassat för en filterhållare med antingen automatiskt eller manuellt droppstopp.

Det är viktigt att stängningsventilen i botten av filterhållaren hålls helt ren. Dessutom är det väldigt viktigt att kannan hanteras i ett moderat (långsamt) tempo.

Vid bryggning av två till fyra koppar kaffe är det en fördel att förvärma värmeplattan och kannan: Det kan man göra genom att slå på värmeplattan och låta den tomma kannan stå på denna i ca   2minuter. Använd därefter en annan kanna för påfyllning av vatten i kaffebryggarens vattenbehållare. Temperaturen på nybryggt kaffe ska vara 80–85 grader vid bryggning av 10 koppar.

Tillbehörsdelarna bör inte maskindiskas.

En krossad glaskanna, en trasig filterhållare eller andra lösa delar kan du enkelt byta själv. Lösa  tillbehörsdelar till de flesta Moccamaster-modeller, även de utgångna, hittar du i vår webbutik. Själva bryggenheten  bör däremot lämnas in till en auktoriserad verkstad för reparation. Moccamaster har egna servicecenter som utför sådana reparationer.

Kontakta återförsäljaren som du köpte kaffebryggaren hos. De kan hjälpa dig med att fastställa om skadan kan repareras, vad det eventuellt kommer att kosta och om reparationen täcks av garantin.